WAT DOET LAYER23

We zien, met onze ervaring in de Telecommarkt, de laatste jaren een enorm interessante markt ontstaan door de steeds groter wordende vraag naar zakelijke breedband verbindingen. In feite zijn er drie uitdagingen in de hedendaagse glasvezelmarkt te benoemen, te weten:

Aangezien er bij FttH een zeer hoge investering nodig is en de markt door grote, kapitaalkrachtige partijen als Reggefiber en CIF wordt gedomineerd is dat niet direct onze markt. Daarnaast is de concurrentie in deze markt zeer groot en zijn de inkomsten zeer concurrentie gevoelig, mede door de steeds grotere bemoeienis van de kabelbedrijven (Ziggo en UPC). Daarnaast heeft FttH last van het feit dat de aanmeldingen voor een glasvezelaansluiting in de woning steeds verder teruglopen. FttF staat nog in de kinderschoenen en is in feite een vervolgstap op FttH aangezien deze gebieden (aangemerkt als buitengebieden) vaak nog afhankelijk zijn van (slechte) ADSL-verbindingen. De aansluitkosten bij de aanleg van een nieuwe infrastructuur zijn echter te hoog om er op korte termijn echt geld aan te verdienen. Op dit moment worden er wel veel lokale initiatieven opgestart om te bezien of er mogelijk via een coöperatieve constructie invulling aan gegeven kan worden. Voor FttO geldt dat de gebieden die hiervoor in aanmerking komen gedomineerd worden door KPN. Daarnaast zijn er soms partijen als Eurofiber, Tele2, Ziggo en UPC aanwezig. De partijen lopen echter tegen een aantal uitdagingen aan die er voor zorgen, dat er ruimte ontstaat voor andere partijen. Glasvezel Infrastructuur is in de afgelopen 6 jaar langzaam uitgegroeid tot een volwassen beleggingscategorie met aantrekkelijke, stabiele rendementen voor lange termijn beleggers. De cashflows zorgen daarnaast ook nog voor enige inflatiebescherming. Een probleem in bovenstaande markt is dat de grote jongens zelf de gehele keten in de hand willen hebben ((van passief netwerk (laag 1), belichtingsapparatur (laag 2) t/m de diensten (laag 3)), terwijl de kleinere partijen vaak last ondervinden om de dienstenproviders naar zich toe te trekken vanwege de kosten van een uplink en de exploitatie van een transport laag. Vaak wil men dan ook nog keuze hebben uit verschillende dienstenproviders, wat het nog moeilijker maakt. Naast bedrijventerreinen ontstaat er ook een interessante markt in bedrijfsverzamelgebouwen. Bedrijven die hierin zitten willen bij inhuizing al direct de benodigde communicatie infrastructuur gebruiken en tijdens de uitvoering van hun activiteiten snel capaciteit bij of af kunnen schakelen. De behoefte aan flexibele en betrouwbare netwerken op deze locaties neemt een enorme vlucht. Het aanbod is nog steeds beperkt doordat grote providers alleen tot de voordeur willen leveren of connectiviteit tot bij de klant. Distributie en exploitatie van diensten i.s.m. de beheerder/eigenaar van het gebouw komt nog weinig voor. Daarnaast wil men graag state of the art technologieën, maar hier niet teveel voor betalen. Tenslotte vindt er ook in veel buitengebieden aanleg van glasvezelinfrastructuur plaats, waarbij men vaak problemen heeft een onafhankelijke laag 2 provider te vinden. Of men heeft maar 1 provider waarbij de keuze voor de aangesloten objecten dus zeer beperkt is. Er is dus vraag naar een laag 2 provider die meerdere diensten en dienstverleners meebrengt, waardoor keuzes voor aangesloten objecten veel groter zijn. Om deze redenen hebben we Layer23 opgericht. Layer23 moet er voor gaan zorgen i.s.m. Regio-Glasvezel Nederland B.V. verder genoemd Regio-Glasvezel dat uplink en de transport laag, eventueel i.c.m. collectief IP feed, gerealiseerd en geëxploiteerd kunnen worden. Layer23 is een nieuw bedrijf dat zich met name bezig houdt met ethernetconnectiviteit en in bijzondere gevallen ook met het leveren van collectieve IP feed. Layer23 doet veel samen met Regio-Glasvezel, IP security, 3Bplus en CIAG. Daarnaast sluit de infrastructuur van Layer23 aan op data exchanges, waardoor aangesloten klanten kunnen kiezen uit meerdere diensten en providers.

VISIE

De visie van Layer23 is dat consumenten en bedrijven in buitengebieden, op bedrijventerreinen en in bedrijfsverzamelgebouwen connectiviteit kunnen krijgen en vrije keuze in dienstenproviders. Om dit mogelijk te maken moet er dus altijd een laag2 provider aanwezig zijn, die connectiviteit heeft met een groot aantal dienstenproviders. Voorbeeld hiervan is de connectiviteit met de NDIX waardoor klanten toegang hebben tot minimaal 30 providers die een breed palet aan diensten leveren.