Wat is ethernet?

Ethernet (IEEE 802.3) is een netwerkstandaard waarmee computers in een LAN en WAN met elkaar communiceren. Ethernet is wijdverspreid en ondertussen zijn er al verschillende varianten van uitgebracht. Bovenop de ethernetlaag draaien protocollen, waarvan TCP/IP het bekendste en meest gebruikte is.

De ethernetspecificaties bevatten de functies die men tegenkomt in de fysieke en de datalinklaag van het OSI-model, en maakt pakketjes van data om ze op deze manier over een netwerk te transporteren. Ethernet maakt gebruik van CSMA/CD-toegangscontrole (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) om te bepalen welk station op welk moment data kan transporteren over het netwerk. In een ethernetnetwerk luistert elk station (computer, printer enz.) naar het netwerk, en begint het pas met het versturen van data als geen ander station op dat moment gebruikmaakt van het netwerk. Indien het netwerk vrij is, kan ieder station dat dat wil, proberen de controle over te nemen om data te transporteren. Ethernetnetwerken werken dus op basis van wie het eerst komt, wordt het eerst bediend. In het geval dat twee stations op hetzelfde moment proberen data te versturen, ontstaat er een collision (botsing). Beide stations stoppen dan met het versturen van data. Ze wachten dan beide een willekeurige tijd (in milliseconden) voordat ze het opnieuw proberen.

Hoe meer stations op een netwerk zijn aangesloten, des te meer collisions zich voordoen. Dit resulteert in een slechtere prestatie van het netwerk. Het gebruik van switches (in plaats van hubs), die het netwerk in kleinere segmenten opdelen, is een manier om dit probleem op te lossen. Doordat het netwerk in segmenten wordt opgedeeld, zijn er per segment ook minder stations aanwezig. Dit resulteert in een kleinere kans op collisions. Bepaalde pakketten (broadcast) zullen echter nog steeds naar alle segmenten worden verstuurd. Om dit te voorkomen moet een router in het netwerk worden geplaatst; deze kan een scheiding tot stand brengen tussen IP-(sub-)netten. (bron: wikipedia)

Ethernet Connectiviteit

Met de Layer23 Ethernet Point to Point verbinding wordt een dedicated verbinding met een andere locatie gerealiseerd. Het grote voordeel hiervan is dat de bandbreedte zonder enige aanpassing op de locatie van de klant, op ieder moment gewijzigd kan worden en hierbij verder geen additionele randapparatuur meer extra geplaatst hoeft te worden. Doordat het toegepaste Ethernet transparant is, maakt deze verbinding en de andere locatie al onderdeel uit van het lokale netwerk aan beide kanten.


Hiermee wordt 1 groot LAN gerealiseerd met alle voordelen vandien.

Point to Point Ethernet is de beste oplossing voor bedrijven, overheden en instellingen die tussen twee locaties onderling realtime verkeer afwikkelen en hierdoor behoefte hebben aan hoge en flexibele bandbreedte.
De voordelen zijn:

 • Perfecte drager voor video, internet, data en spraak
 • Schaalbaar, de bandbreedte is simpel aan te passen
 • Financieel ook aantrekkelijk door centralisatie van hard- en software

Mogelijke toepassingen:
 • Videoverkeer
 • Videoconferencing
 • Voice over IP
 • Back-up
 • Centralisatie van informatie

Ethernet VPN

Met een Ethernet VPN koppelt u verschillende vestigingen middels een laag 2 ethernetverbinding, waardoor er 1 Wide Area Netwerk wordt gerealiseerd over al uw aangesloten locaties.


E-VPN is een transparante verbinding (m.b.v. MPLS) op laag 2 tussen willekeurige punten binnen het Layer23 netwerk. Dit kan zijn van klant naar dienstenleverancier (voor bijvoorbeeld internet of voip) maar ook van klant naar klant vestiging of tussen verschillende vestigingen van een klant. Layer23 garandeert een beschikbaarheid van 99,9%, waarmee u een betrouwbaar netwerk heeft om u laag 3 diensten (internet, telefonie etc.) te ondersteunen. Het netwerk kan wordt alleen via een glasvezelconnectie op uw locatie afgeleverd. Eventuele andere mogelijkheden worden separaat besproken en vastgelegd. De geleverde bandbreedte is afhankelijk van uw eigen voorkeur en ligt tussen de 10 Mbit/s en 10Gbit/s.


De voordelen van een E-VPN verbinding:
 • Geschikt voor video, internet, data en spraak (laag 3 verkeer)
 • Schaalbaar
 • Goedkoper door centralisatie van hard- en software, centrale updates, en minder benodigde softwarelicenties
 • Eenvoudig locaties toevoegen of verhuizen
 • Monitor Tool

Wordt toegepast voor:
 • Videoverkeer
 • Videoconferencing
 • Voice over IP
 • Protocol transparant
 • Koppelen telefooncentrales
 • Back-updiensten
 • Centralisatie van informatie

MPLS/VPLS

Steeds meer bedrijven staan onder druk om marges te vergroten en dus kosten te besparen. Daarnaast staat men na de crisis nu op een punt dat men moet gaan investeren in de juiste technologie. Vaak werkt men vanuit 1 hoofdlocatie naar meerdere vestigingen, waarbij efficiëntie key is. Door toepassing van een MPLS VPN kunt u secure informatie versturen en ontvangen tussen uw aangesloten vestigingen en toegang geven tot IT-applicaties en internet. Informatie is dus beschikbaar op elke locatie die u wenst, wanneer u dat wilt. Uw organisatie kan dan met minimale kosten voor netwerkcommunicatie opereren.

IP VPN

Met IP VPN van Layer23 kunt bedrijfsnetwerken van verschillende vestigingen met elkaar koppelen. Hierdoor ontstaat er 1 bedrijfsnetwerk waarbinnen applicaties, service en diensten centraal te benaderen zijn. Het IP VPN netwerk is exclusief beschikbaar voor uw organisatie, op elk moment van de dag. Het is een IP netwerk waarbij Layer23 routeert voor de klant. Het IP-VPN kan worden opgebouwd over E-VPN verbindingen, maar ook over gewone internet verbindingen (m.b.v. IPSEC). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld verschillende vestigingen van een klant, onafhankelijk van het type verbinding, gekoppeld worden tot een private WAN netwerk. Het IP VPN netwerk wordt aangesloten door middel van een glasvezelaansluiting. Kleinere locaties sluiten we aan via DSL of kabel en kunnen zo ook deel uit maken van het IP VPN netwerk.

Back Up

U wilt de hoogste beschikbaarheid? Kies dan voor een combinatie van een glasvezel en een DSL verbinding als backup. Valt de een uit dan kunt u toch nog verder werken via de andere verbinding. Layer23 heeft hiervoor de functionaliteit ontworpen, om de ‘uptime’ van een laag 3 dienst te vergroten.


Het voordeel van deze oplossing is, dat mocht de primaire verbinding uitvallen, ondanks de hoge beschikbaarheid van 99,9%, er dan automatisch overgeschakeld wordt naar de back-upverbinding, afgenomen van een andere provider. De back-upverbinding blijft dan werken met dezelfde vaste IP-adressen als die van de primaire verbinding. De DSL verbinding heeft een lagere bandbreedte dan de primaire verbinding, maar is voor tijdelijk gebruik zeer geschikt.

Monitor tool

Wilt u zelf zicht houden op uw gebruik en afgenomen bandbreedte? Layer23 biedt u deze mogelijkheid via een online monitortool.

Laag 3 diensten

Layer23 levert in principe geen laag 3 diensten, zoals internet, telefonie of video. We kunnen u echter wel in contact brengen met partners die dat wel kunnen leveren. Daarnaast kunt u zelf ook keuzes maken in laag 3 levernaciers, o.a. deze welke een connectie hebben op de NDIX.

Hardware

Voor hardware voor laag 3 diensten kunnen wij u ook in contact brengen met onze partners.