Privacy Statement

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Layer23 b.v., Ohmstraat 50, 3335 LT Zwijndrecht, +31(0)78-2040152 KvK nr. 63648555 info@layer23.nl

2. Soort gegevens.

Layer23 verwerkt (mogelijk) de volgende gegevens van klanten en potentiƫle klanten: - Bedrijfsnaam - Vestigingsadres - Postadres - Contactpersonen - Telefoonnummers (vast en mobiel) - E-mail adressen

3. Doelen van de verwerking van de gegevens.

Layer23 b.v. zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor : - Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiƫle) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden - Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand - Het voeren van de klantenadministratie o.a. het uitvoeren van de facturering.

4. Bewaartermijn

Gegevens zullen bewaard worden binnen de daarvoor wettelijk geldende termijnen.

5. Verstrekken gegevens aan derden.

Layer23 b.v. verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming van deze.

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van de gegevens heeft Layer23 b.v. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Layer23 b.v. mogelijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker sluiten wij dan een bewerkersovereenkomst.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen.

Via het e-mailadres, per post of telefonisch kan er een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien te wijzigen of waar mogelijk te verwijderen. Indien er bezwaar gemaakt wordt tegen verdere verwerking van de gegevens kan er via bovenstaande wegen contact met ons worden opgenomen. Indien er klachten zijn over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden kan er contact op worden genomen met de functionaris gegevensbescherming Eventuele andere vragen of opmerkingen of dit Privacybeleid kunnen worden gezonden aan info@layer23.nl